Hälleforsnäs Allehanda


Annonsera!

Det kostar en hel del att trycka tidningen, för att inte tala om vilken tid det tar att gräva fram information, skriva artiklar, ordna sidlayout, tryckning och distribuera tidningen för läsare. För tiden vi lägger ned för Hälleforsnäs Allehanda har vi inte räknat med att kunna ta ut någon lön för, men vi har som princip att vi inte vill lägga ut några egna pengar för tryckningen. Den kostnaden tar vi in med hjälp av betalda annonser.

Allt går upp, även våra tryckkostnader. Vi har justerat våra annonspriser med med en höjning på cirka två procent. Det är fortfarande relativt billigt att annonsera i Hälleforsnäs Allehanda. En helsida inne i tidningen kostar 2846 kr + moms, en halvsida 1294 kr + moms, en fjärdedelssida 766 kronor + moms och så vidare. Till exempel en annons i "visitkortstorlek" (93 mm x 54 mm) kostar 360 kr + moms per utförande. Hör av er för närmare detaljer och om du vill ha prisinformation på en annonsstorlek som inte finns med i prislistan!

Hälleforsnäs Allehanda ges numeras ut kvartalsvis, alltså fyra gånger per år – den sista lördagen i februari, maj, augusti och november. Se årets utgivningdagar i pamfleten nedan. Deadline för att lämna in material (gäller även annonser) är en vecka före varje utgivningsdag.

Vi tackar alla som valt att annonsera i Hälleforsnäs Allehanda! Må alla våra läsare tänka varmt om ert företag och välja era tjänster när tillfälle ges! :-)Utgivningsdagar med prislista
Med reservation för ändringar.
Denna sida är senast uppdaterad 2023-02-14 .

PriceRunner - Jämför innan du handlar

Hälleforsnäs Allehanda - en lokal tidning

Ansvarig utgivare: Jarmo Haapamäki kontakt
Postadress: Torsbovägen 7, 648 31 Hälleforsnäs

e-postadress


Sidovisningar sedan 2007-03-26:
Tillbaka till föregående sida

Till startsidan


Google
Allt material är skydda av lagen om upphovsrätt. Äganderätten till dessa webbsidor samt upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter tillhör tidningen Hälleforsnäs Allehanda om inte annat anges. Användaren av sidorna har inte, förutom för privat bruk, rätt att sprida ut, publicera, kopiera, göra tillgänglig för allmänheten eller annars utnyttja skyddat material på sidorna utan uttryckligt skriftligt tillstånd av Hälleforsnäs Allehanda eller annan rättsinnehavare. I fall kopiering, publicering, spridning eller tillgängliggörande för allmänheten är i specialfall med stöd av lagstiftning tillåtet, bör författaren, tidningens namn och dess webbadress "halleforsnasallehanda.se" alltid omnämnas.

Sidorna är producerade av:

Hälleforsnäs Webdesign

Jarmo Haapamäki
Hälleforsnäs Webdesign © 2007—2016

.